Posts tagged dadaocheng
Yi Mian Wang Noodle Restaurant (意麵王) ร้านพาสต้าไต้หวันเจ้าอร่อยย่านต้าเต้าเฉิง (Dadaocheng) ที่คนไต้หวันยังติดใจ!

ถ้าใครอยากลองอาหารไต้หวันดั้งเดิมในราคาสบายกระเป๋า มาที่ร้านพาสต้าไต้หวัน Yi Mian Wang Noodle Restaurant (意麵王) ถูกต้องแล้ว!!! 👌👌👌

Read More