Posts tagged greanyduoxjeju
O'Sulloc Tea Garden Travel Blog: Let's Get Lost in a Field of Green (GREANYDUOXKLOOK)

วันนี้พวกเราจะมารีวิวประสบการณ์ถ่ายรูปสวยๆกลางไร่ชาเขียว O'Sulloc เกาะเชจู ถ่ายรูปถ่ายไปถ่ายมาอาจจะได้เจอหนอนชาเขียวด้วยเด้อ 55+

ไร่ชาเขียว O'Sulloc เกาะเชจูเป็นไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ความเขียวของเนินไร่ชาเขียวนี้มันใช่เลยอ่ะ มองไปทางไหนๆก็เขียวเว่อร์ๆ เหมาะกับการแวะมาถ่ายรูปจริงๆ

Read More
Hallim Park Travel Blog: InstaFairies Wannabe (GREANYDUOXKLOOK)

AnneongHaseyo! Are you ready to be the Insta-fairies in Hallim Park? :P

Read More